fredag 20. februar 2009

Spede spira...

 

 083 

"Du ska itte trø i graset...

086

...spede spira lyt få stå...

014

...mållaust liv har og e mening...

082

...du lyt sjå å tenkje på."

- Einar Skjæraasen -

Av og til må vi stoppe opp og sjå på det som er rett framfor nasen. I desse dagar sprett det opp snøklokker over alt. Det er ikkje så lett å få auge på dei, der dei gøymer seg under busker og kratt, eller mellom restane av snø. I vindaugskarmen min kjem den underlege planta mi med nye stilkar. Det er akkurat som om den har vakna og strekkjer hals mot dei varmande solstrålane.

Dersom du tillet deg å stoppe opp,  vil du kunne sjå dei mange gledene i kvardagen, erfare at det mållause livet òg har ei meining og sjå at sjølv det svakaste og skjøraste kan vekse og gro om vi berre passar godt nok på og gir dei rom for utvikling.

Tenk på det, du!!!

2 kommentarer:

Tusen takk for at du legg att ei lita helsing til meg! Det set eg stor pris på!