søndag 20. juli 2008

Hjarter dei raraste stadar!

I går hadde eg badet for meg sjølv ei lita stund. Ingen som hang rundt føtene mine, ingen som drog ut ting dei ikkje har lov til frå skuffer og skap og ingen som masa.
Har du nokon gong tenkt over kor rart hår kan forme seg når dei landar i vasken og kjem i kontakt med vatn? Eg har mange gongar tenkt at eg skulle ha laga skisser over alle dei rare formasjonane eg har sett. Medan eg føna håret i dag, kika eg tilfeldigvis ned i vasken. Eg trudde ikkje mine eigne auge då eg så dette nydeleg forma hjartet! Tenk at det går an! Det traff meg midt i, ja nettopp - hjartet! Biletet er kanskje litt uklart, men det viktigaste trer fram likevel. Det er altså to hårstrå...

Midt i same føne-seanse, fangar Ida sitt hårstrekk merksemda mi. Me røska det av håret kvelden før og la det i frå oss på benken. Og ser du? Eit hjarte det òg! Utruleg!

Berre ein har augene og sansane med seg kan ein finne mange overraskingar i kvardagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk for at du legg att ei lita helsing til meg! Det set eg stor pris på!